RITTERKREUZTRÄGER-POSTKARTEN

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schepke. 1515
NEU - Art.Nr. 93067
II
€ 32,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Gefreiter Krohn, rückseitig Heftspuren
Kat.Nr. 27072
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Uffz. Reiser. R41
Kat.Nr. 27073
II+
€ 38,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Unteroffizier Georg Rietscher
Kat.Nr. 27074
II+
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Feldwebel Alois Lehrkinder. R121
Kat.Nr. 27075
I-II
€ 35,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Oberfeldwebel Paul Baumann. R 354
Kat.Nr. 27076
II
€ 44,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Feldwebel Bernhard Walterbach. R 364
Kat.Nr. 27077
II
€ 44,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Oberfeldwebel Rudolf Fuchs. R 355
Kat.Nr. 27078
II
€ 45,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberwachtmeister Hugo Primozic. R93
Kat.Nr. 27079
II+
€ 35,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberfeldwebel Kohnz
Kat.Nr. 27080
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberfeldwebel A. Fahrenholz. R134
Kat.Nr. 27081
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberfeldwebel Otto Starosta. R146
Kat.Nr. 27082
II+
€ 38,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Oberfeldwebel Hansgeorg Haase
Kat.Nr. 27083
II
€ 40,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Oberfeldwebel Otto Starosta
Kat.Nr. 27084
II
€ 40,00
19

OKH-PORTRÄT-POSTKARTE

Eichenlaubträger Oberfeldwebel Kohnz (dünner Kriegsdruck)
Kat.Nr. 27085
II
€ 40,00
0

OKH-PORTRÄT-POSTKARTE

Eichenlaubträger Oberfeldwebel Schlee (dünner Kriegsdruck)
Kat.Nr. 27086
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Wilh. Specht. 1546
Kat.Nr. 27087
II
€ 42,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Hugo Primozic. R93
Kat.Nr. 27088
II+
€ 35,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Primozic. R 266
Kat.Nr. 27089
II+
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Georg Schmidt. R123
Kat.Nr. 27090
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann von Hirschfeld. R173. Oberer Rand mit Fehlstelle
Kat.Nr. 27091
II
€ 20,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Rittmeister Sachsenbacher. R69
Kat.Nr. 27092
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann von Hirschfeld. R173
Kat.Nr. 27093
I-II
€ 35,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Willi Riedel. R86
Kat.Nr. 27094
II
€ 37,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Alfons König. R142
Kat.Nr. 27095
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Alfons König. R142. Rückseite Heftspuren
Kat.Nr. 27096
II
€ 30,00
0

DAEHLER-PORTRÄT-FELDPOSTBRIEF

Hauptmann Kümmel. Ungebraucht.
Kat.Nr. 27097
II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Hupfer. R189
Kat.Nr. 27098
II
€ 42,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Langesee. R162
Kat.Nr. 27099
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Höhne. R158
Kat.Nr. 27100
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Hans Fritsche. R 223. Rückseitig Heftspuren
Kat.Nr. 27101
II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Niemack. R30
Kat.Nr. 27102
II
€ 38,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Karl Torley
Kat.Nr. 27103
II+
€ 40,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Günter Goebel. R 329
Kat.Nr. 27104
I-II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Hermann Seitz. 1562
Kat.Nr. 27105
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Alfred Haase. R75
Kat.Nr. 27106
II+
€ 38,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Erich Bärenfänger. R 328
Kat.Nr. 27107
II+
€ 45,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Walter Gorn. R45
Kat.Nr. 27108
II
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Karl Wilhelm Specht. R36
Kat.Nr. 27109
I-
€ 34,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Hitzfeld. R71
Kat.Nr. 27110
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Hermann Seitz. R143
Kat.Nr. 27111
II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Alfred Reinhardt. R186
Kat.Nr. 27112
II+
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Freiherr von Waldenfels. R70
Kat.Nr. 27113
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Karl Göbel. R126
Kat.Nr. 27114
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Walter Gorn. R45. Rückseitig Klebespuren
Kat.Nr. 27115
II
€ 30,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Traugott Herr. R48
Kat.Nr. 27116
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Ringel. 1538
Kat.Nr. 27117
II
€ 42,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Ringel. R20. Gebrauchsspuren
Kat.Nr. 27118
II-
€ 30,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Eibl. R76
Kat.Nr. 27119
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Ritter von Speck. 1537
Kat.Nr. 27120
II
€ 42,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Rodenburg. R79
Kat.Nr. 27121
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Scherer. R31
Kat.Nr. 27122
II+
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Erich Schopper. R120
Kat.Nr. 27123
II+
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Ringel. 1538
Kat.Nr. 27124
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Hans Freiherr von Funk. R183
Kat.Nr. 27125
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Ritter von Speck. 1537. Linke obere Ecke kleine Schadstelle
Kat.Nr. 27126
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Grasser. R207
Kat.Nr. 27127
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Wolff. R72
Kat.Nr. 27128
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Gause. R99
Kat.Nr. 27129
II
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Fr. Wilh. Müller. R196
Kat.Nr. 27130
I-II
€ 40,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalleutnant Specht. R 338
Kat.Nr. 27132
II
€ 42,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Ritter von Schobert. 1536
Kat.Nr. 27134
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Crüwell. 1568
Kat.Nr. 27135
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Strecker. Rückseitig Heftspuren, einem Album entnommen.
Kat.Nr. 27136
II
€ 15,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General der Gebirgstruppen Dietl. 1190
Kat.Nr. 27137
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Gollnik. R227
Kat.Nr. 27138
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General von Knobelsdorff. R100
Kat.Nr. 27139
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Höhne. R159
Kat.Nr. 27140
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Heitz. R81
Kat.Nr. 27141
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Crüwell. R60
Kat.Nr. 27142
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General von Obstfelder. R166
Kat.Nr. 27143
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General der Gebirgstruppe Dietl. 1190. Rückseitig Heftspuren, einem Album entnommen
Kat.Nr. 27144
II
€ 30,00
0

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

General der Infanterie Karl Allmendinger. R 313
Kat.Nr. 27145
I-II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Hoth. R17
Kat.Nr. 27146
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Hoth, rückseitig Klebespuren
Kat.Nr. 27148
II
€ 35,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Heitz (ohne Mütze). R81
Kat.Nr. 27149
I-
€ 40,00
19

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

General Dietl. R 122
Kat.Nr. 27151
II
€ 42,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Dietl
Kat.Nr. 27152
I-
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalfeldmarschall von Reichenau. 1518. Rückseitig Heftspuren.
Kat.Nr. 27155
II
€ 32,00
0

SCHLIMMER-POSTKARTE

Generalleutnant Theodor Scherer
Kat.Nr. 27158
I-II
€ 40,00
19

STEININGER-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalfeldmarschall von Kleist, rückseitig Klebespuren.
Kat.Nr. 27159
II
€ 30,00
0

OKH-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst v. Kleist
Kat.Nr. 27160
II
€ 40,00
0

OKH-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Guderian
Kat.Nr. 27161
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberleutnant Klaus Wagner
Kat.Nr. 27162
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Wachtmeister Kurt Kirchner
Kat.Nr. 27163
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberfeldwebel Hans Limmer
Kat.Nr. 27164
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberleutnant Gerhard Voigt
Kat.Nr. 27165
II-
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Ludwig Kirschner, Gebrauchsspuren
Kat.Nr. 27166
II-III
€ 35,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberleutnant Klaus Wagner
Kat.Nr. 27167
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Hans Mikosch, Gebrauchsspuren
Kat.Nr. 27168
II-III
€ 35,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Werner Ziegler. 1943 als Feldpost gelaufen
Kat.Nr. 27169
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Walter Herold-Oberleutnant und Kommandeur eines Artillerieregiments
Kat.Nr. 27170
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt
Kat.Nr. 27171
I-II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberst Friedr.-Wilh. Müller, rückseitig Heftspuren
Kat.Nr. 27172
II
€ 40,00
19

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberleutnant Wilhelm Weidenbrück
Kat.Nr. 27173
II
€ 40,00
19

PROF. GRAF-POSTKARTE

Generalmajor Georg Postel
Kat.Nr. 27174
II
€ 40,00
19

PROF. GRAF-POSTKARTE

Generalfeldmarschall von Manstein
Kat.Nr. 27175
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Oberstleutnant Karl Torley
Kat.Nr. 27176
II
€ 40,00
0

PROF. GRAF-POSTKARTE

Hauptmann Gotthard Essbach
Kat.Nr. 27177
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Feldwebel Schuster. R37
Kat.Nr. 27178
II
€ 36,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberfeldwebel Steinbatz. R40
Kat.Nr. 27179
II
€ 36,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberfeldwebel Beerenbrock. 3653
Kat.Nr. 27182
I-II
€ 40,00
19

VDA-POSTKARTE

Norwegen-Kämpfer: Sturzkampf-Feldwebel Gerhard Grenzel. 3671
Kat.Nr. 27183
II
€ 50,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Hans Strelow. R33
Kat.Nr. 27184
I-II
€ 35,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Koeppen. 3640, rückseitig Heftspuren.
Kat.Nr. 27185
II
€ 30,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Strelow. 3608
Kat.Nr. 27186
II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Leutnant Koeppen. 3640
Kat.Nr. 27187
I-II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberleutnant Späte. R34
Kat.Nr. 27188
II
€ 35,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberleutnant Spaete. 3641
Kat.Nr. 27189
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberleutnant Huy. 3605
Kat.Nr. 27190
I-II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Hahn. Hoffmann-Verlag Strassburg.
Kat.Nr. 27191
I-II
€ 45,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Joppien. 1511
Kat.Nr. 27192
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Hahn. Hoffmann-Verlag Strassburg. Einriß am oberen Rand, unten mit Namen beschriftet.
Kat.Nr. 27193
II-
€ 22,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Joppien. 1522
Kat.Nr. 27194
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-POSTKARTE

Hauptmann Balthasar vor seinem Leitwerk stehend. Hoffmann-Verlag Wien.
Kat.Nr. 27195
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Erwin Fischer. R94
Kat.Nr. 27196
II+
€ 36,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Henne. R13
Kat.Nr. 27197
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Balthasar. R18
Kat.Nr. 27198
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Baumbach (mit Eichenlaub). 1528
Kat.Nr. 27199
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Huy. R32
Kat.Nr. 27200
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Joppien. Rückseite mit Heftpuren
Kat.Nr. 27201
II
€ 20,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Pfeiffer. R107
Kat.Nr. 27202
I-
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Hahn. R25
Kat.Nr. 27203
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Joppien. Hoffmann-Verlag Strassburg.
Kat.Nr. 27204
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Baumbach (mit Eichenlaub und Schwertern). R14
Kat.Nr. 27205
II
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Boerst. R155. Rückseite Heftspuren.
Kat.Nr. 27206
II
€ 30,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Balthasar. 1943 als Feldpost gelaufen, rückseitig Klebespuren.
Kat.Nr. 27207
II-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Müncheberg. R11
Kat.Nr. 27208
II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Baumbach (mit Eichenlaub und Schwertern). Hoffmann-Verlag Strassburg.
Kat.Nr. 27209
I-II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Helbig. 3606
Kat.Nr. 27210
II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Baer. 3569
Kat.Nr. 27211
II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Kaldrack. 3602
Kat.Nr. 27212
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Druschel. Rückseitig Heftspuren, einem Album entnommen.
Kat.Nr. 27213
II
€ 30,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Hauptmann Balthasar. 3542
Kat.Nr. 27214
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Collewe. 1591. Rückseite Heftspuren
Kat.Nr. 27215
II
€ 28,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Gollob. Hoffmann Verlag Strassburg.
Kat.Nr. 27216
I-II
€ 42,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Walter Storp. Hoffmann-Verlag Strassburg.
Kat.Nr. 27217
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Collewe. R44
Kat.Nr. 27218
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Graf. R35
Kat.Nr. 27219
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major W.D.Wilcke. R74
Kat.Nr. 27220
I-II
€ 36,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Gollob. R39
Kat.Nr. 27221
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Walter Storp. R21
Kat.Nr. 27222
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Helbig. R51
Kat.Nr. 27223
I-
€ 32,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Walter Storp (mit Schiffchen-Mütze). 1539
Kat.Nr. 27224
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major W.D. Wilcke. R74. Rückseite Heftspuren
Kat.Nr. 27225
II
€ 30,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Ihlefeld. R23
Kat.Nr. 27226
I-
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Grasser. R178
Kat.Nr. 27227
I-II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Wick. 1509
Kat.Nr. 27228
II
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Oesau. R26
Kat.Nr. 27229
I-II
€ 38,00
19

DAEHLER VDA-FARB-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Ihlefeld.
Kat.Nr. 27230
II
€ 40,00
19

DAEHLER-VDA-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Baumbach. VDA, rückseitig Heftspuren.
Kat.Nr. 27231
II
€ 35,00
19

DAEHLER-VDA-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Baumbach
Kat.Nr. 27232
I-II
€ 40,00
19

FILM-FOTO-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Herbert Ihlefeld. R241
Kat.Nr. 27233
I-II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Hitschold. 3574 variant.
Kat.Nr. 27235
I-II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Hitschold. 3574
Kat.Nr. 27236
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Storp. 3568
Kat.Nr. 27237
II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Weiß. 3603
Kat.Nr. 27238
II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Wick. 3528
Kat.Nr. 27239
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Wick. 3471
Kat.Nr. 27241
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Oesau. 3565
Kat.Nr. 27242
I-II
€ 40,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Major Graf. 3642
Kat.Nr. 27243
I-II
€ 40,00
0

BINZ-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Walter Oesau. 1943 gelaufen, rückseitige Heftspuren.
Kat.Nr. 27244
II
€ 40,00
19

DAEHLER-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Oesau. VDA
Kat.Nr. 27245
II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Lützow. 3563
Kat.Nr. 27246
I-II
€ 40,00
0

ROSS-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberstleutnant Galland. R131
Kat.Nr. 27247
I-II
€ 42,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Mölders. 1511. 1941 gelaufen.
Kat.Nr. 27248
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Mölders. Hoffmann-Verlag Strassburg. Rückseite Heftspuren.
Kat.Nr. 27249
II
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Mölders. 1511b.
Kat.Nr. 27250
I-II
€ 38,00
19

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Mölders. 3564
Kat.Nr. 27251
II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Mölders. 3499
Kat.Nr. 27252
II
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Galland. Rückseite Heftspuren
Kat.Nr. 27253
II
€ 35,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberst Galland. 3498
Kat.Nr. 27254
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalmajor Galland. R6
Kat.Nr. 27255
I-
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General der Flieger Deßloch. 1566
Kat.Nr. 27256
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General der Flieger Deßloch. R62
Kat.Nr. 27257
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaloberst Ernst Udet. R8
Kat.Nr. 27258
I-
€ 40,00
0

PORTRÄT-POSTKARTE

Generalfeldmarschall Albert Keßelring.
Kat.Nr. 27259
I-
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

General Bogatsch. 1570. Rand wenig beschnitten
Kat.Nr. 27260
I-
€ 35,00
0

THORDSEN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generalfeldmarschall Kesselring
Kat.Nr. 27261
II-
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Korvettenkapitän Prien. 1183
Kat.Nr. 27263
I-II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schultze. 1551
Kat.Nr. 27264
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schepke. 1515
Kat.Nr. 27265
II
€ 32,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Guggenberger. R92. Rückseite Heftspuren und Stempel eines KLV-Lagers.
Kat.Nr. 27267
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Bleichrodt. R64
Kat.Nr. 27269
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schepke. R5
Kat.Nr. 27270
II
€ 32,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Korvettenkapitän Kretschmar. 1513
Kat.Nr. 27271
I-II
€ 38,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Korvettenkapitän Gysae. R181
Kat.Nr. 27272
II
€ 40,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Rolf Mützelburg. R55
Kat.Nr. 27273
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Lehmann-Willenbrock. 1523
Kat.Nr. 27274
I-II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Unterseeboots-Kommandant Endrass (mit Mütze). 1552
Kat.Nr. 27275
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Werner Toeniges. R89
Kat.Nr. 27276
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schultze. R27
Kat.Nr. 27278
I-II
€ 35,00
19

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Rosenbaum. R46
Kat.Nr. 27279
I-
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant von Bülow
Kat.Nr. 27280
I-
€ 38,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Fregattenkapitän Kretschmar. 1513. Rückseite Heftspuren
Kat.Nr. 27281
II+
€ 35,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Flottenchef Großadmiral Dr. h.c. Raeder. Rückseitig Heftspuren
Kat.Nr. 27282
II
€ 32,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Flottenchef Admiral Lütjens. Rückseitig Heftspuren
Kat.Nr. 27283
II
€ 30,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Generaladmiral Saalwächter. R54
Kat.Nr. 27284
II
€ 40,00
0

HOFFMANN-PORTRÄT-POSTKARTE

Flottenchef Admiral Lütjens. 1527
Kat.Nr. 27285
I-II
€ 40,00
0

DAEHLER-VDA-PORTRÄT-POSTKARTE

Korvettenkapitän Bleichrodt
Kat.Nr. 27286
I-
€ 40,00
19

DAEHLER-PORTRÄT-FELDPOSTBRIEF

Korvettenkapitän Bleichrodt
Kat.Nr. 27287
I-
€ 35,00
19

FARBIGE PROF.GRAF-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Engelbert Endrass
Kat.Nr. 27289
II
€ 50,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Ritterkreuzträger Kaptlt. Jost Metzler. Altersspuren
Kat.Nr. 27290
II-
€ 40,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Obersteuermann Heinrich Petersen
Kat.Nr. 27293
II
€ 40,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Wilhelm Rollmann
Kat.Nr. 27295
II
€ 40,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Mützelburg
Kat.Nr. 27296
II
€ 45,00
19

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Ernst Mengersen
Kat.Nr. 27297
II
€ 60,00
19

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Robert Gysae
Kat.Nr. 27298
II
€ 45,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Herbert Schultze
Kat.Nr. 27299
II
€ 45,00
19

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Engelbert Endraß
Kat.Nr. 27300
II
€ 45,00
0

KRUPP-GERMANIAWERFT-PORTRÄT-POSTKARTE

Oberleutnant Ing. Erich Zürn
Kat.Nr. 27301
II
€ 60,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Schnee Nr.3661
Kat.Nr. 27303
I-
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Herbert Schultze Nr.3522
Kat.Nr. 27304
I-
€ 40,00
0

RÖHR-PORTRÄT-POSTKARTE

Kapitänleutnant Endraß Nr.3591
Kat.Nr. 27305
I-
€ 40,00
0

PÖRTRÄT-POSTKARTE

Admiral Guse, Faksimileunterschrift
Kat.Nr. 27307
I-II
€ 65,00
0

PÖRTRÄT-POSTKARTE

Vizeadmiral Grassmann, Faksimileunterschrift
Kat.Nr. 27308
I-II
€ 55,00
0
Deutsch English
Staatlich zugelassene Verkaufsstelle für Orden und Ehrenzeichen
Suche
Blättern